Overslaan en naar de inhoud gaan

Terugbetaling gewaarborgd loon voor ziektedagen zonder attest

Terugbetaling gewaarborgd loon voor ziektedagen zonder attest

De sociale partners in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf (PC 124) hebben de sectorale compensatieregeling van het gewaarborgd loon aangepast aan de nieuwe wetgeving over het voorleggen van een geneeskundig getuigschrift.

Hierdoor kunnen werkgevers via een melding bij hun Patronale Vereveningsdienst (PVD) ook terugbetaling bekomen van het gewaarborgd loon voor de dagen arbeidsongeschiktheid waarvoor de werknemer geen geneeskundig getuigschrift moet voorleggen (3x per jaar voor de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid).

De compensatieregeling van het gewaarborgd loon is specifiek voor het PC 124 en beperkt tot de ondernemingen die minder dan 20 werknemers tewerkstellen. Voor andere bedrijven of voor werknemers tewerkgesteld onder een ander paritair comité geldt de compensatieregeling niet.