Overslaan en naar de inhoud gaan

COVID Safe Ticket mag niet gebruikt worden op het werk

Safe Ticket

De voorbije week kregen we meermaals de vraag of een werkgever van zijn werknemers kan eisen om hun COVID Safe Ticket voor te leggen. Het antwoord is neen. Zowel de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk als de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroegere Privacycommissie) hebben hierover recent een negatief advies uitgebracht, dat inmiddels ook gepubliceerd werd op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Aangezien de informatie op het COVID Safe Ticket betrekking heeft op gezondheidsgegevens (vaccinatiestatus, besmet geweest zijn met COVID, etc.), mag dit CST door de werkgever (ongeacht de sector waarin hij actief is) niet worden opgevraagd bij zijn werknemers, noch mag hij navraag doen over de individuele vaccinatiestatus van een werknemer.

Een werkgever mag zijn werknemers ook niet verplichten om de COVID Safe-applicatie te installeren of te gebruiken voor het nagaan van hun vaccinatiestatus, noch zijn werknemers vragen om het COVID Safe Ticket te tonen. Hij mag daaraan ook geen voor- of nadelen koppelen. Zo is het niet toegelaten om een werknemer in het kader van de arbeidsrelatie een bonus te geven voor het gebruiken van de COVID Safe-applicatie, noch om werknemers alleen toe te laten op vertoon van hun COVID Safe Ticket.

Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit is de vaccinatiestatus van een persoon een gezondheidsgegeven, en is het opvragen van deze gegevens al een verwerking van gezondheidsgegevens op zich, waarvoor een wettelijke basis voorhanden moet zijn.