Aller au contenu principal

Marchés publics et les suites de la guerre en Ukraine : octroi d’avances temporairement possible pour les entreprises !

Close-up uniform van Oekraïense soldaten

De recente oorlog in Oekraïne en de diverse sancties die genomen werden tegen Rusland hebben ertoe bijgedragen dat heel wat ondernemingen liquiditeitsproblemen ondervinden.

In die economische context werd het aangewezen geacht om  de mogelijkheid te creëren  om ondernemingen te ondersteunen  door middel van de toekenning van een voorschot. Hierdoor kunnen problemen op het vlak van financiering worden aangepakt en kunnen niet alleen faillissementen vermeden worden, maar kan ook de continuïteit van de opdrachten gevrijwaard blijven.

Het koninklijk besluit treedt in werking op 19 december 2022 en houdt op van toepassing te zijn op 31 december 2023. 

La récente guerre en Ukraine et les diverses sanctions prises ensuite contre la Russie ont contribué aux problèmes de liquidités que rencontrent de nombreuses entreprises.

Dans ce contexte économique, il a été estimé opportun de créer dans la législation une possibilité de soutenir les entreprises au moyen de l’octroi d’une avance susceptible de résoudre les problèmes de financement. Dès lors, des faillites peuvent être évitées et la continuité des marchés peut être préservée.

L'arrêté royal entre en vigueur le 19 décembre 2022 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2023.