Overslaan en naar de inhoud gaan

Sociale fraude: controleer eerst bestaande regels alvorens nieuwe in te voeren

Inspecteur met klipbord.

Om de problemen over de fossiele bedrijfswagens op te lossen, heeft de federale regering ook beslist om de sociale partners opnieuw aan te zetten om maatregelen te nemen die sociale fraude tegengaan. Het is volgens Embuild, dat verbaasd is omwille van deze nieuwe vraag, sowieso onlogisch om beide dossiers aan mekaar te koppelen. De aanpak van sociale fraude stond bovendien al centraal in een gemeenschappelijke verklaring met alle sociale partners van de bouw die de federale regering nog moet uitvoeren. “Eerst en vooral  moeten de bestaande regels op het vlak van sociale fraude gecontroleerd worden alvorens er nieuwe in te voeren“, zegt Christine Lhoste, directrice-generaal van Embuild.

 

Embuild betreurt dat de federale regering het dossier van de fossiele bedrijfswagens gekoppeld heeft aan maatregelen tegen sociale fraude. De federale regering heeft nu beslist om hierover opnieuw te overleggen met de sociale partners in de bouw, de verhuissector en de vleesindustrie. Embuild tekende hiervoor eind december 2022 samen met alle sociale partners in de bouw al de krijtlijnen uit in een gemeenschappelijke verklaring. Zo werd er bijvoorbeeld een akkoord gevonden om een cel sociale dumping in te voeren binnen de sociale inspectie.

 

Embuild wil dat de verticale keten van onderaanneming, die sinds 2017 al geldt voor publieke opdrachten, eerst gecontroleerd en geëvalueerd wordt alvorens na te gaan of deze haalbaar is voor privé-opdrachten.

 

Verder is voor Embuild een herziening van de hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling inzake loonschulden mogelijk, voor zover de werkgevers hiervoor de juiste tools krijgen om die schulden te kunnen controleren. Daarvoor is er een databank nodig. Op dat vlak stellen we een gelijkaardige controle voor zoals die vandaag bestaat voor artikel 30 bis of de onlinedienst Check Inhoudingsplicht. Daarbij wordt vooropgesteld om op verschillende tijdstippen te controleren, namelijk op het moment van het sluiten van een overeenkomst en op de momenten van betaling.

 

Tot slot pleit Embuild ook voor de wettelijke verankering van het sectorale identificatiemiddel, de “ConstruBadge”, zodat er sociale controle kan plaatsvinden op de werf. In een verder stadium kan de Construbadge uitgebreid worden, zodat direct kan worden gecontroleerd of iedereen die aanwezig is op een werf voldoet aan de geldende regels qua loon- en arbeidsvoorwaarden.

 

De controle van maatregelen waarvan de doeltreffendheid in de strijd tegen sociale fraude niet meer hoeft te worden aangetoond, heeft voorrang op de invoering van maatregelen die nog niet zijn geëvalueerd.

 

Christine Lhoste, directrice-generaal van Embuild:  “De bouw heeft al veel acties ondernomen tegen sociale dumping, onder andere met de uitvoering van het Plan voor Eerlijke Concurrentie (PEC) uit 2015 en de opmaak van een nieuw PEC-plan (waarvan de ondertekening voorzien is in februari 2024). Sociale dumping zorgt immers voor oneerlijke concurrentie ten opzichte van de overgrote meerderheid van de bouwondernemingen die wel volledig correct aan de slag is. We hebben vandaag al strenge regels tegen sociale dumping op papier, maar we moeten jammer genoeg vaststellen dat de overheid die zelf niet voldoende toepast en controleert. In plaats van bijkomende theoretische regels hebben we dus vooral nood aan het afdwingen van de goede naleving van de huidige regelgeving.”