Overslaan en naar de inhoud gaan

Zaterdag blijft een werkdag voor sociaal recht

Kalender.

Na de goedkeuring van het nieuwe Burgerlijk Wetboek verloor de zaterdag zijn karakter van werkdag voor het gemene recht.

Deze verandering zou veel ongewenste gevolgen kunnen hebben in de verschillende takken van het sociaal recht. De interprofessionele sociale partners zijn unaniem overeengekomen dat de zaterdag een werkdag voor sociaal recht moest blijven. Ze werden door de wetgever gevolgd en een wet in die zin werd op 22 december jongstleden door het Parlement aangenomen. Deze wet is op 26 december in het Staatsblad gepubliceerd en is op 1 januari 2023 in werking getreden.

Bijgevolg worden de verschillende tussenkomsten van de sociale zekerheid nog altijd uitgedrukt in een systeem van 6 dagen en kan de betekening van een opzeggingstermijn per aangetekende brief steeds op de voorafgaande woensdag gebeuren zodat de opzeggingstermijn op de daaropvolgende maandag begint. De aangetekende zending heeft uitwerking op de derde werkdag na het verzenden (wat overeenkomt met de zaterdag) en de opzeggingstermijn begint te lopen op de maandag na de betekening per aangetekende brief. De aangetekende zending hoeft alleen vervroegd te worden tot dinsdag wanneer de daaropvolgende periode een feestdag omvat.