Overslaan en naar de inhoud gaan

Wijzigingen in procedure re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers

Dokter met patiënt

In het Belgisch Staatsblad van woensdag jl. is het KB van 11 september verschenen met een aantal wijzigingen aan de procedure voor het re-integratietraject. De nieuwe regels gaan in op 1 oktober 2022.

Eerste nieuwigheid is dat de preventieadviseur-arbeidsarts een arbeidsongeschikte werknemer al een eerste keer zal moeten contacteren na 4 weken afwezigheid op het werk. In de Codex Welzijn op het Werk wordt ook een aantal termijnen aangepast. Zo zal een werknemer langer de tijd krijgen om beroep aan te tekenen tegen een beslissing van de arbeidsarts. Het KB bevat voorts een aantal vereenvoudigingen, zoals het terugschroeven van 5 naar 3 beslissingsmomenten voor de arbeidsarts, in het kader van de re-integratiebeoordeling. Daarbij wordt voortaan meer ingezet op werkpostaanpassingen en aangepast of ander werk dat rekening houdt met de reële gezondheidstoestand van de werknemer.