Overslaan en naar de inhoud gaan

Wet over het vaccinatieverlof gepubliceerd

vaccinatieverlof

La loi donnant droit à un petit chômage pour les travailleurs qui doivent se faire vacciner contre le coronavirus durant leurs heures de travail, a été publiée vendredi dernier au Moniteur belge. Concrètement, la loi est d'application depuis cette date (9 avril 2021).

Het recht op klein verlet houdt in dat de werknemer zonder loonverlies van het werk afwezig mag zijn, wanneer hij zich tijdens de werkuren laat vaccineren tegen het coronavirus. De werknemer heeft dit recht gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie.

De voornaamste vragen over het vaccinatieverlof hebben we gebundeld in een infodocument dat je op de website kan raadplegen. Ook op de website van de FOD Werk is een Q&A beschikbaar over de praktische toepassing van het vaccinatieverlof.