Overslaan en naar de inhoud gaan

Wateroverlast en werven: nieuwe tools

overstromingen

Voor onze leden is er een FAQ beschikbaar over de overstromingen. Hij helpt hen de gevolgen van de wateroverlast te beheersen.

Deze FAQ wordt voortdurend up-to-date gehouden en indien nodig bijgewerkt. Een eerste aanpassing is intussen doorgevoerd. Ze heeft te maken met de mogelijkheid om vanwege de overstromingen een beroep te doen op de tijdelijke werkloosheid of het overbruggingsrecht.

Informeer zo snel mogelijk uw opdrachtgever - modelbrieven

Indien uw onderneming of de werf een impact ondervindt ten gevolge van de overstromingen, dan moet u dit zo snel mogelijk melden aan de opdrachtgever, evenals de impact ervan op de kostprijs van de opdracht en de uitvoeringstermijn.

Wij kunnen niet genoeg het belang hiervan onderstrepen om uw rechten te vrijwaren, zeker in het kader van overheidsopdrachten waar u dit in principe moet doen binnen de 30 dagen na het ontstaan of na de datum waarop u hiervan normaal kennis moest hebben.

Gelet op het feit dat de overstromingen zich voordeden midden juli, heeft u nog even de tijd, maar wacht niet tot op het laatste moment!

U kunt hiervoor de modelbrieven van de Confederatie gebruiken, waarvan een geactualiseerde versie beschikbaar is op de pagina Wateroverlast van de website.

Herstelling en heropbouw: aandachtspunten

De overstromingen hebben grote verwoestingen aangericht. De herstellingen en de heropbouw zullen veel werk vragen. Maar er zijn een aantal belangrijke aandachtspunten voor aannemers. Is het veilig om aan het gebouw te werken? Hoe evalueer ik het gebouw? Moet de verzekering van de opdrachtgever een bepaalde kostenraming eerst goedkeuren?

Om alles in goede banen te leiden heeft het WTCB nu in samenwerking met de Confederatie en Assuralia een handige checklist opgesteld. Deze geeft een overzicht van de belangrijkste punten die aannemers moeten nagaan vóór ze aan de werken beginnen.