Overslaan en naar de inhoud gaan

Waterhuishouding in Vlaanderen aanpakken

Beek met bomen en jaagpad.

Net zoals in het najaar van 2023, werd begin 2024 gekenmerkt door wateroverlast in Vlaanderen. Naast meer budgetten vraagt Embuild Vlaanderen in zijn memorandum de aanstelling van een ‘Watercommissaris’ om Vlaanderen waterveilig te maken.
 

Terwijl er vandaag verschillende overheidsspelers naast elkaar werken, kan die als regisseur een inschatting maken van de noden in heel Vlaanderen om gecoördineerd de budgetten in te zetten. Van belang is om lokaal alle spelers aan de tafel te krijgen om een aanpak op maat uit te werken.

Daarnaast is een meerjareninvesteringsprogramma nodig. De bouwfederatie becijferde dat de investeringen in de waterhuishouding dienen te stijgen met 426 miljoen euro per jaar. Het gaat om de Blue Deal, om de onderhoudsachterstand bij o.a. oeververdediging, kaaimuren, sluizen enz. Maar ook om een het Sigmaplan dat dient mee te evolueren met de laatste inzichten over de klimaatverandering.