Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijgave van de borgtocht: de nieuwigheden en de blijvende basisregels die u moet weten

borgtocht

Op initiatief van Vincent Van Peteghem, Vicepremier en Minister van Financiën, werd de wetgeving betreffende de Deposito- en Consignatiekas (hierna afgekort DCK) gewijzigd met als strekking dat borgtochten automatisch worden vrijgegeven na een bepaalde termijn (10 of 15 jaar) als er geen enkele procedure loopt.

Met deze wijziging wil de Minister inspelen op het feit dat vele borgtochten zowel bij overheidsopdrachten voor werken als bij private opdrachten nooit opgevraagd of vrijgegeven worden bij de DCK en dit om diverse redenen: geen definitieve oplevering, vertrek van de leidende ambtenaar, echtscheiding, overlijden, faillissement enzovoort. Het is derhalve de bedoeling om de vrijgave van oude borgtochten of van borgtochten die, ondanks de toepasselijke wettelijke bepalingen, geblokkeerd zouden blijven, mogelijk te maken.

Aandacht, met dit initiatief verandert er niets aan de basisregels voor de vrijgave van de borgtocht bij de voorlopige en/of definitieve oplevering, deze regels blijven gelden. De onderneming zou die vrijgave nog efficiënter kunnen laten verlopen door de referenties van haar borgtocht te vermelden in het verzoek tot vrijgave ervan.

De Confederatie Bouw stelt daarom aan haar leden een nota ter beschikking die twee zaken beoogt:

  • Enerzijds geven we een overzicht van de nieuwe regels betreffende de automatische vrijgave van de borgtocht na een bepaalde termijn.
  • Anderzijds komen we terug op de basisregels die blijven gelden voor de vrijgave van de borgtocht bij de voorlopige en definitieve oplevering. Daarbij worden modelbrieven ter beschikking gesteld.

In beide gevallen wordt tenslotte ook concrete informatie aan de ondernemingen verstrekt over de rol van de borgstellingsvennootschappen.