Overslaan en naar de inhoud gaan

Vlaams Memorandum | Betere vergunningverlening dringt zich op

Handen op bureau met plannen.

Een omgevingsvergunning voor een bouwproject vraagt steeds meer tijd en paperassen. Het indienen van een dossier wordt immers steeds complexer.

Hoewel de afgelopen legislatuur enkele vereenvoudigingen in de procedure werden doorgevoerd, worden die tenietgedaan door onder meer tegenstrijdige visies over de beschikbare ruimte in Vlaanderen en verdichting enerzijds en de steeds complexere milieuregels anderzijds. Daardoor vergen vergunningen bijkomende onderzoeken en worden die vaker aangevochten.

Bovendien neemt de impact van EU-regelgeving zienderogen toe. In zijn memorandum doet Embuild Vlaanderen een reeks voorstellen aan de volgende Vlaamse regering om een vergunningstraject behapbaar te houden en de brede maatschappelijke doelstellingen als leidraad te hanteren.