Overslaan en naar de inhoud gaan

Verplicht CST op werven in het Groothertogdom en al dan niet tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona

cst

Sinds 15 januari jl. is in het Groothertogdom Luxemburg de “coronapas” verplicht op de werkvloer. Wie er niet kan telewerken, moet een bewijs kunnen leveren van volledige vaccinatie of van herstel van COVID-19; ofwel een antigeentest (van < 24 uur) of PCR-test  (van <48 uur) kunnen voorleggen.

En omdat deze regeling ook geldt voor werknemers tewerkgesteld bij een buitenlandse werkgever die in het Groothertogdom werken uitvoeren, leverde dit hier en daar praktische problemen op voor Belgische aannemers van wie een aantal arbeiders geen geldige CST wilde of kon voorleggen. Zoals bekend, mag in België geen CST gevraagd worden op de werkvloer. En dus kregen we van enkele leden de vraag of hun werknemers die niet aan de slag konden blijven in het GHD Luxemburg, dan tijdelijk werkloos konden worden gesteld wegens “overmacht Corona”.
Na lang overleg tussen minister van Werk Dermagne en het Beheerscomité van de RVA, werd volgende beslissing genomen.

Aangezien er in ons land geen vaccinatieplicht is, en iemand zou niet kunnen werken omwille van het feit dat hij niet gevaccineerd is, is het basisprincipe dat deze werknemer inderdaad een beroep kan doen op tijdelijke werkloosheid overmacht. Maar enkel als zijn werkgever geen vervangingswerk kan aanbieden.

Met betrekking tot de concrete situatie in het Groothertogdom, klinkt het RVA-standpunt echter iets genuanceerder. Als een werknemer in een land waar dit wettelijk wordt opgelegd, weigert zijn CST voor te leggen aan de opdrachtgever en daardoor niet kan werken, wordt dit niet beschouwd als een situatie van overmacht en kan hij dus niet tijdelijk werkloos gesteld worden. Dit is ook het geval indien betrokkene zich niet zou willen onderwerpen aan een (door zijn werkgever betaalde) test, terwijl dat hem in staat zou stellen om ginds te werken. In dat geval voert de werknemer zijn arbeidsovereenkomst niet “te goeder trouw” uit en wordt daardoor vrijwillig werkloos. De werkgever mag om deze reden geen ASR scenario 5 afleveren en hoeft voor deze uren ook geen loon uit te betalen.

Wie wel zijn CST voorlegt, maar op basis van de gegevens erop niet mag werken (bijvoorbeeld omdat hij nog niet volledig gevaccineerd is en het scherm rood kleurt), kan wél tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht.