Overslaan en naar de inhoud gaan

Veel mediabelangstelling voor de ConstruBus

Construbus

Zowel in Vlaanderen als in Wallonië heeft de pers uitgebreid aandacht besteed aan de ConstruBus, een mobiel kantoor met aan boord architecten, juristen en andere bouwexperten.

Met dit initiatief wil de Confederatie Bouw, de zowat 300 getroffen bouwbedrijven ter plekke bijstaan met advies en informatie. Ook particulieren die schade hebben geleden, zijn welkom.

Aandacht voor de lange termijn

Directeur-generaal Niko Demeester maakte van de persbelangstelling gebruik om meteen ook enkele punten uit het memorandum van de Confederatie Bouw toe te lichten. Hij gaf uitleg over het voorstel om de voorwaarden voor de btw-verlaging voor de sloop en herbouw van woningen uit te breiden. En voorts wees hij op het belang van een soepeler toekenning van bouwvergunningen.