Overslaan en naar de inhoud gaan

Vanaf morgen geen mondmaskerplicht meer op de werkvloer, behalve in Brussels Gewest en Luik

generieke gids

Deze voormiddag is versie 7.0 verschenen van de Generieke Gids, met daarin een aantal belangrijke aanpassingen. Bedoeling van de sociale partners binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk was om de COVID-maatregelen in het bedrijfsleven in lijn te brengen met de door het laatste Overlegcomité aangekondigde maatschappelijke versoepelingen.

Net als in de horeca, de winkels en het onderwijs, valt vanaf 1 oktober ook de algemene mondmaskerplicht weg op de werkvloer. Behalve in het Brussels Gewest en in Luik, omwille van een lagere vaccinatie- en hogere besmettingsgraad. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer Vlaamse bouwvakkers actief zijn op een werf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zij wél nog mondmaskers zullen moeten dragen als de social distancing niet kan worden gegarandeerd.

Collectief vervoer

Ook op vliegtuigen en in de luchthavens, het openbaar vervoer (zowel in de voertuigen als op de perrons en in de stations) blijft de mondmaskerplicht gelden. Net als bij het door onze bedrijven georganiseerd collectief vervoer van personeel. De passage hierover werd onlangs nog geactualiseerd, zowel in de vorige versie van de Generieke Gids, als in ons sectorprotocol.

Toch nog sterk aanbevolen

Mondmaskers mogen op kantoor en werf dan niet meer verplicht zijn, toch blijft de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk het gebruik ervan sterk aanbevelen. We lezen: “Het wordt aan eenieder sterk aanbevolen om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de regels van social distancing na te leven."

Gemeenschappelijk gebruik arbeidsmiddelen

Ook in deze specifieke situatie blijft de Gids het gebruik van een mondmasker adviseren: “Bij het gebruik van arbeidsmiddelen door meerdere personen is handhygiëne belangrijk en kan ook het dragen van een mondmasker nuttig zijn.”

Gebruik refters en bedrijfsrestaurants

Voor de refters, bedrijfsrestaurants en sociale ruimtes worden de regels van het horecaprotocol overgenomen. Dus ook hier geen mondmaskers meer bij het zich verplaatsen. Belangrijk blijft wel om het besmettingsgevaar tot een minimum te herleiden door bv. voldoende handgel ter beschikking te stellen, een goede algemene hygiëne te handhaven en te zorgen voor voldoende ventilatie.

Het devies om refters en sociale ruimten niet op volle capaciteit te gebruiken, blijft van kracht. De nieuwe versie van de Gids vermeldt hierover het volgende: “Bepaal het maximaal aantal personen dat aanwezig mag zijn bij automaten en in lunch- of pauzeruimtes en zorg voor afdoende ventilatie. Indien de capaciteit van de ruimtes niet toelaat dat alle werknemers gelijktijdig hun pauze nemen, moet een spreiding van de pauzes worden voorzien.”

Sanitair

Ook hier geen mondmaskers meer maar wel nog steeds social distancing, door het aantal personen dat tegelijk gebruik maakt van de sanitaire voorzieningen te beperken. Voorts wordt nog eens de nadruk gelegd op een regelmatige en grondige reiniging.

Liften

Ook voor het gebruik van liften blijven er speciale regels gelden: “Vermijd het gebruik van liften. Als dat niet kan, beperk dan het aantal personen dat gelijktijdig gebruik maakt van de lift (bv. slechts 1 persoon toelaten in een kleinere lift), hou afstand, draag best een mondmasker en sta rug aan rug.”

Tot slot wijzen de sociale partners binnen de Hoge Raad nog eens op het evolutief karakter van de Gids. Het is de bedoeling om begin november reeds een volgende versie uit te brengen.