Overslaan en naar de inhoud gaan

Vanaf 1 februari 2022 wijzigen de betalingsregels bij handelstransacties

betaling

Om ondernemingen beter te beschermen, worden vanaf 1 februari 2022 de bestaande regels inzake betalingstermijnen bij handelstransacties aangescherpt. Dit is het gevolg van een wet die op 30 augustus 2021 in het Belgisch Staatsblad is verschenen.

De nieuwe regels bepalen o.m. dat:

  • ondernemingen onderling geen langere betalingstermijn dan 60 kalenderdagen kunnen overeenkomen. De verificatietermijn maakt voortaan integraal deel uit van de betalingstermijn en daarvan kan niet afgeweken worden in een overeenkomst.
  • de ontvangstdatum van de factuur niet meer contractueel mag worden bepaald.

In principe gelden voormelde regels ook voor transacties met de overheid. Tenzij de opdracht valt onder de specifieke regels van het KB uitvoering van 14 januari 2013 inzake overheidsopdrachten, wat vaak het geval is, en waardoor langere betalingstermijnen zouden van toepassing kunnen zijn.

De Confederatie ijvert ervoor dat zowel overheden als ondernemingen aan dezelfde betalingstermijnen zijn onderworpen en onderneemt hiertoe de nodige stappen.