Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitvoeringstermijn in gevaar door afwezigheid van personeel ingevolge vierde Covid-19 golf? Verwittig tijdig uw opdrachtgever

uitvoeringstermijn

Dat een vierde Covid-19 golf is aangebroken met zeer veel besmettingen tot gevolg zal niemand meer ontkennen. De ernst ervan wordt o.m. bevestigd door de nieuwe bijkomende maatregelen van het overlegcomité van 26 november en 3 december 2021.

Hierdoor kan onder meer uw uitvoeringstermijn in het gedrang komen. Zaak is dan om zo vlug mogelijk uw opdrachtgever te verwittigen. Dit geldt zowel bij overheidsopdrachten als bij private opdrachten.

Opgelet: bij overheidsopdrachten dient u de feiten binnen de 30 dagen te melden evenals een eerste mogelijke schatting van de impact ervan op de uitvoeringstermijn. Voor private opdrachten kijkt u best na of er geen specifieke contractuele bepalingen voorzien zijn.

De Confederatie Bouw stelt modelbrieven ter beschikking om de melding aan de opdrachtgever te doen.

Heeft u nog verdere specifieke vragen, doe dan zeker ook beroep op uw lokale confederatie of beroepsfederatie