Overslaan en naar de inhoud gaan

Tijdelijke werkloosheid: vrijstelling validatieboek in PC 124

Wiellader staat stil voor een berg zand.

Voor de tijdelijke werkloosheid van arbeiders van het PC 124 geldt al sinds jaar en dag een vrijstelling van het bijhouden van het validatieboek. Voor de werkgevers in het PC 124 is het bijhouden van een validatieboek nu eenmaal overbodig omdat Constructiv alle gegevens van de uitgegeven controlekaarten C3.2A aan de RVA communiceert.

De andere sectoren waren, in het kader van de bijzondere regelingen van tijdelijke werkloosheid (corona & oorlog Oekraïne) de voorbije jaren ook vrijgesteld van de verplichting een validatieboek bij te houden. Vanaf 1 januari 2023 is deze algemene vrijstelling komen te vervallen, maar voor het PC 124 blijft de specifieke vrijstelling dus wel degelijk behouden.

Enkel wanneer je werknemers tijdelijk werkloos stelt die onder een ander paritair comité dan het PC 124 ressorteren, ben je vanaf deze maand verplicht om opnieuw een validatieboek bij te houden (elektronisch of op papier) waarin je de nummers van de afgeleverde controlekaarten moet registreren.