Overslaan en naar de inhoud gaan

Ter herinnering: hou rekening met de coronaverplichtingen van inreizende buitenlandse arbeidskrachten

coronaverplichtingen

La majorité des entreprises de construction reprendront leurs activités ce lundi, après une semaine de congé de Pâques. Il en va de même pour leurs éventuels sous-traitants étrangers. Puisque nous recevons de nombreuses questions à ce sujet, nous souhaitons clarifier la situation concernant les ouvriers qui reviennent de l'étranger, ou pour les nouveaux arrivants ayant leur résidence principale à l'étranger (les non-résidents).

In hun geval gaat het om een essentiële verplaatsing om professionele redenen. Niet-essentiële reizen zijn trouwens nog steeds verboden. Met uitzondering van personen die minder dan 48 uur in België zullen verblijven en de bijzondere categorie van de “grensarbeiders” (enkel “Verklaring op eer” nodig), dienen zij zich aan volgende regels te houden.

  1. Een negatieve PCR-test op zak hebben die ten vroegste 72 uur in hun land van herkomst werd afgenomen. Het negatief resultaat van deze test kan worden gecontroleerd bij aankomst op Belgisch grondgebied maar ook op de werkvloer! Meer bepaald door de preventieadviseur-arbeidsarts en de artsen-sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.
  2. Beschikken over een ingevulde Verklaring op eer.
  3. Wie langer dan 48u in België blijft of met het vliegtuig, boot, trein of bus komt, vanuit een land buiten de EU of Schengenzone, moet ten vroegste 48 uur voor aankomst in ons land, een Passagier Lokalisatie Formulier invullen. Op basis van zijn antwoorden in het luik zelfevaluatie op deze PLF en de kleurcode van het land van afreis, zal het Contactcenter bepalen of betrokkene al dan niet als een hoogrisicocontact dient beschouwd. Wie een sms ontvangt, moet in quarantaine en zich laten testen op dag 7. Betrokkene ontvangt hiervoor een code per sms.
  4. Personen die inreizen vanuit gebieden waar gevaarlijke mutanten van het virus woekeren, met name het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en heel Zuid-Amerika, moeten STEEDS 10 dagen in quarantaine. Met verplichte test op dag 1 (bovenop de test van maximum 72 uur oud in het land van herkomst) én op dag 7 van de tiendaagse quarantaine.

Er nog even aan herinneren dat voor de meeste projecten in de bouwsector, de opdrachtgever / hoofdaannemer best geen Business Travel Abroad-formulier aanmaakt met het oog op het invullen van de BTA-registratiecode op het PLF. Omdat via BTA, de duur van de opdracht in België maximaal 5 dagen mag bedragen en je op het bewuste Passenger Locator Form sinds enkele weken ook “professionele verplaatsing” kan aanklikken zonder de BTA-code hoeven in te vullen.

Tot slot willen we de Belgische “gebruikers” van buitenlandse arbeidskrachten (zowel werknemers als zelfstandigen) nog eens wijzen op twee belangrijke eigen administratieve verplichtingen: het bijhouden van het bekende register én het controleren van de Passenger Locator Forms vóór de buitenlanders aan de slag gaan. Opdrachtgevers die dit niet doen, riskeren zelf een proces-verbaal en bijhorende boete.