Overslaan en naar de inhoud gaan

SWT 62 jaar en outplacement verlengd door Paritair Comité 124

swt

Gezien de sectorale onderhandelingen voor een nieuwe cao pas in het najaar zullen doorgaan, heeft het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf (PC 124) beslist om alvast 2 sectorale regelingen voorlopig te verlengen tot eind september 2021.

De sectorale regelingen SWT voor de bouwvakarbeiders liepen af op 30 juni 2021. De algemene regeling vanaf 62 jaar is nu voorlopig verlengd tot 30 september. Over de specifieke regelingen (ongeschikten & lange loopbaan) is nog geen beslissing genomen. Hierover moeten trouwens eerst nog cao’s op het niveau van de Nationale Arbeidsraad gesloten worden. In elk geval zal de minimumleeftijd in de nieuwe cao moeten verhoogd worden naar 60 jaar.

De sectorale regeling inzake outplacement is eveneens voorlopig verlengd tot 30 september. Conform deze regeling komt Constructiv tussen in de kosten van de outplacementbegeleiding in het kader van de bijzondere regeling bij ontslag van een werknemer die de leeftijd van 45 jaar heeft bereikt.