Overslaan en naar de inhoud gaan

Stormschade op de werf : wat moet u weten als aannemer?

storm

Vandaag raasde de storm over het land die op vele plaatsen schade aanrichtte, ook aan werven.

De aannemer die hiermee geconfronteerd wordt, is best op de hoogte van het antwoord op de 3 volgende vragen:

1. Wie draagt het risico van de schade?

Een onderscheid moet gemaakt worden al naargelang de werken opgeleverd zijn of niet:

  • indien de werken opgeleverd zijn, is de schade ten laste van de bouwheer;
  • zijn de werken nog niet opgeleverd, dan is de schade in principe te dragen door de aannemer.

Aandacht: In ieder geval moet de aannemer maatregelen treffen om de door de stormschade getroffen werken te beschermen.

2. Welke verzekeringen kunnen tussenkomen om de schade te betalen?

De verzekeringpolissen waarop beroep kan gedaan worden in geval van stormschade zijn doorgaans de volgende:

  • de Alle Bouwplaats Risico (ABR)-verzekering – deze kan afgesloten zijn door de bouwheer, de aannemer , ...
  • een brandverzekering – doorgaans in het kader van renovatiewerken, afgesloten door de eigenaar van het bestaand gebouw waaraan werken worden uitgevoerd.

In voorkomend geval doet u er goed aan om onmiddellijk contact op te nemen met uw verzekeraar en/of makelaar of vraagt u de bouwheer het nodige te willen doen.

Zorg als aannemer – alvorens tot de herstelling over te gaan - voor een omschrijving, foto’s en begroting van de schade, alsook de mededeling van de kost voor noodreparaties. In sommige gevallen zal ook het rampenfonds tussenkomen, als het stormweer als ramp wordt erkend.

3. Hoe kan ik de eventuele vertraging voor de werf ingevolge de stormschade opvangen?

Een onderscheid dient gemaakt te worden tussen:

  • privé-opdrachten, waar in de eerste plaats naar de contractuele clausules moet gekeken worden of termijnverlenging mogelijk is. Hoe dan ook , u kan steeds om termijnverlenging verzoeken door u te beroepen op de solidariteit;
  • overheidsopdrachten, waar de aannemer beroep kan doen op artikel 38/9 van het KB Uitvoering van 14 januari 2013 om termijnverlenging aan te vragen.