Overslaan en naar de inhoud gaan

Sectoraal akkoord 2021-2022 ondertekend in het PC 124

sectoraal akkoord

Alle sociale partners van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) hebben het sectoraal akkoord voor de jaren 2021-2022 goedgekeurd. Het is woensdag officieel ondertekend, samen met een eerste reeks van uitvoeringscao’s.

Wat betreft de koopkracht werden de cao’s betreffende de loonsverhoging op 1 december 2021 en de coronapremie al getekend en kunnen we hierbij al details meedelen die afgesproken zijn. De ondertekening van de cao met de modaliteiten voor de toekenning van eenmalige premie onder de vorm van ecocheques is pas vandaag voorzien. We zullen deze namiddag hierover berichten.

Loonsverhoging met 0,4% op 1 december 2021

De minimumlonen en de effectieve lonen verhogen met ingang van 1 december 2021 met 0,4%.

De nieuwe minimumuurlonen per 1 december 2021 zijn als volgt:

  • Cat I: €14,994
  • Cat IA: €15,740
  • Cat II: € 15,985
  • Cat. IIA: € 16,782
  • Cat. III: € 16,999
  • Cat IV: €18,044
  • Ploegbaas A: € 18,699
  • Ploegbaas B: € 19,848
  • Meestergast: € 21,653

De arbeiders die boven barema betaald worden ontvangen eveneens een loonsverhoging gelijk aan 0,4%

Coronapremie

Aan de arbeiders PC 124 wordt een coronapremie toegekend bestaande uit een basispremie van 150 euro voor alle arbeiders en een supplementaire premie van 150 euro als de onderneming in 2020 geen verlies gemaakt heeft (code 9901 van de jaarrekening en dit bekeken, in voorkomend geval, op het niveau van de technische bedrijfseenheid). Voor de beoordeling van de voorwaarde voor de supplementaire premie wordt verwezen naar de goedgekeurde jaarrekening waarin het 2e kwartaal 2020 vervat zit.

Om recht te hebben op de basispremie en, in voorkomend geval, de supplementaire premie moet de arbeider minstens 1 dag effectieve tewerkstelling tellen in het 2e kwartaal 2020 en nog in dienst zijn op het ogenblik van de uitbetaling van de coronapremie.

De coronapremie moet toegekend worden onder de vorm van elektronische consumptiecheques uiterlijk op 15 december 2021. De coronapremie is aan een gunstig sociaal en fiscaal regime onderworpen (bijzondere RSZ-bijdrage van 16,50% en vrij van belastingen en aftrekbaar bij de werkgever).

De door de onderneming al betaalde coronapremies worden in mindering gebracht van de sectorale coronapremie. Bij een eventueel negatief saldo is de werkgever ontheven van de sectorale coronapremie. In het andere geval dient de werkgever het positieve saldo als een bijkomende coronapremie te betalen onder de vorm van consumptiecheques.

Een onderneming behoudt de mogelijkheid om vrijwillig een hoger bedrag aan coronapremie toe te kennen, met als maximum 500 euro, mits de toekenning ervan geregeld wordt in een ondernemingscao of, bij gebrek aan syndicale delegatie, in een schriftelijke individuele overeenkomst. Dit is nodig om te voldoen aan de voorwaarden voor de gunstige sociale en fiscale behandeling van de coronapremie. De toekenning van een hogere premie blijft evenwel de vrije keuze van de onderneming