Overslaan en naar de inhoud gaan

Sanctie inhoudingsplicht RSZ: ruimere mogelijkheden tot vermindering

inhoudingsplicht

Een nieuwe wet heeft de mogelijkheden verruimd om bij de RSZ een vermindering van de boete te bekomen als de inhoudingsplicht voor sociale schulden niet is nageleefd.

Opdrachtgevers en aannemers die kunnen aantonen dat ze te goeder trouw hebben gehandeld, kunnen voortaan tot 80% vermindering krijgen op de bijslag die ze aan de RSZ moeten betalen. De aanpassing is er gekomen ingevolge een arrest van het Grondwettelijk Hof dat van oordeel was dat de wet onvoldoende mogelijkheden bood om, rekening houdend met alle pertinente elementen van de zaak, het bedrag van de boete te verminderen.

Heeft je medecontractant die werken in onroerende staat heeft uitgevoerd sociale schulden op het ogenblik van de betaling, dan moet je een inhouding voor de RSZ verrichten. Hetzelfde geldt bij fiscale schulden (inhouding voor de fiscus). De inhouding voor de RSZ bedraagt in principe 35% van het factuurbedrag. Leef je de inhoudingsplicht niet na, dan kan de RSZ, los van eventuele toepassing van de hoofdelijke aansprakelijkheid, de betaling claimen van het bedrag dat je had moeten inhouden, verhoogd met een bijslag gelijk aan datzelfde bedrag (of in totaal dus 2x35% van het factuurbedrag). Voortaan kan de RSZ die bijslag met 80% reduceren in functie van de elementen in het dossier die aantonen dat de opdrachtgever of de aannemer te goeder trouw handelde. Bij overmacht of wanneer er geen sociale schulden meer zijn op het ogenblik van de toepassing van de bijslag kan de RSZ een volledige vrijstelling verlenen. Wie voor een vermindering van de boete wenst in aanmerking te komen, moet zijn verweermiddelen indienen bij de RSZ binnen een termijn van dertig dagen na de kennisgeving van de boete.

Voorkomen is echter altijd beter dan genezen. Controleer telkens je onderaannemers en pas de inhoudingsplicht correct toe. Zo loop je geen risico’s op boetes.