Overslaan en naar de inhoud gaan

Rol preventieadviseur-arbeidsarts in aanpak coronacrisis vastgelegd in nieuw KB

Dokter

Hier est paru dans le Moniteur belge un Arrêté royal du 5 janvier dernier, qui définit le rôle (important) du conseiller en prévention-médecin du travail dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Cet arrêté est entré en vigueur dès sa publication et contient en réalité deux volets : d'une part, l'attribution temporaire de tâches supplémentaires et, d'autre part, l'adaptation - également temporaire - des priorités. Tant que cela s'avérera nécessaire, les tâches spécifiques du conseiller en prévention et du médecin du travail dans la lutte contre la COVID-19 priment donc sur les tâches habituelles telles que les examens médicaux périodiques.

We zetten de vastgelegde bijkomende taken van de arbeidsartsen in het kader van de bestrijding van Corona in de ondernemingen even op een rijtje:
het opsporen en in kaart brengen van de hoogrisicocontacten

  • het afleveren van quarantaine-attesten
  • het doorverwijzen van de werknemer(s) naar een test- of triagecentrum of een behandelende arts met het op het afnemen van een PCR-test. En dit geldt zowel voor de werknemers die vast in dienst zijn, de uitzendkrachten als eventuele buitenlandse arbeidskrachten die op de arbeidsplaats actief zijn.
  • in geval van meer dan 1 besmetting, kan de arbeidsarts (of een verpleegster van de externe preventiedienst) ook zelf tests afnemen (zowel PCR- als sneltests). Dit in het kader van het zogeheten clusterbeheer. De testresultaten dienen doorgegeven aan het voor de regio bevoegde Contactcenter.

Voor de duur van de gezondheidscrisis, genieten deze nieuwe taken prioriteit op de opdrachten in het kader van het gezondheidstoezicht zoals omschreven in de Codex Welzijn op het Werk. Voorafgaande gezondheidsbeoordelingen (bij indiensttreding) zullen in elk geval moeten worden blijven uitgevoerd. Maar voor volgende onderzoeken kan de arbeidsarts beslissen tot consultatie via videocall of telefoon:

  • bij werkhervatting
  • in het kader van moederschapsbescherming
  • bij spontane raadplegingen
  • voor het invullen van medische vragenlijsten als aanvullende medische handeling.