Overslaan en naar de inhoud gaan

Q&A brochure: Nieuwe regels consumentenkoop vanaf 1 juni 2022

Technicus regelt ketel af

Zoals gemeld in de Flash van 21 juni 2022 is op 1 juni 2022 het regime inzake de consumentenkoop gewijzigd. Deze regelgeving geldt in principe enkel voor verkopen van consumptiegoederen en digitale producten, doch installeer je als aannemer bepaalde toestellen bij een klant-consument, dan kan je er ook onderworpen aan zijn.

Om de ondernemingen te helpen wegwijs te geraken in de nieuwe spelregels terzake heeft het VBO in samenwerking met het advocatenkantoor Eubelius een praktische Q&A opgesteld. (zie link hieronder) Daarin wordt o.m. stilgestaan bij één van de belangrijkste wijzigingen terzake, namelijk de verlenging van de garantietermijn van 6 maand naar 2 jaar. Tijdens deze garantieperiode van 2 jaar ligt de bewijslast bij de verkoper die zal moeten aantonen dat de consument zelf aan de basis ligt van het gebrek waarvoor tussenkomst wordt gevraagd.

Ter herinnering: de nieuwe regels gelden voor overeenkomsten gesloten met de consument vanaf 1 juni 2022, doch niet voor consumentenkopen die voordien gesloten werden.