Overslaan en naar de inhoud gaan

Overstromingen: de Confederatie en de CCW verlenen steun en hulp aan de heropbouw

overstroming

De nooit eerder geziene waterramp van midden juli, die hoofdzakelijk Wallonië en dan vooral de provincie Luik trof, veroorzaakte menselijke drama's. Maar ook gebouwen en infrastructuur liepen enorme schade op.

Duizenden huishoudens en bedrijven werden getroffen. De Confederatie is dus een betrokken partij, en schoot onmiddellijk in actie. Samen met de Waalse Confederatie Bouw (CCW) stelde ze meteen een lijst van aannemers op die uit hun verlof wilden terugkomen om te helpen. Daarnaast gaf de beroepsorganisatie aan de overheid de nodige informatie en hielp ze de getroffen bouwbedrijven.

Voor de leden-aannemers werden onder meer een FAQ en modelbrieven opgesteld, die beschikbaar zijn op de website. Beantwoordt de FAQ niet al uw vragen? Dan staan de lokale confederaties voor u klaar. Maar de bouwsector stelde zich ook ten dienste van de inwoners. Een verzameling experts doorkruiste met de Construbus van Constructiv de getroffen gemeenten.

Er wacht de bouw nu de taak alle woningen, gebouwen en infrastructuur te herstellen en weer op te bouwen. Het is een immense opdracht, en daarom hebben we voor de federale en gewestelijke overheden een memorandum opgesteld. Het bevat vijftig maatregelen die de nodige herstellings- en bouwwerken zullen faciliteren en versnellen. Drie zaken moeten daarbij prioriteit krijgen:

  • krachtige financiële instrumenten en solidariteit om de verzekerde én de niet-verzekerde schade te dekken;
  • de grote noden aan mankracht aanpakken, door de flexibiliteit van de arbeidstijden te optimaliseren, door de initiatieven van opleidingscentra zoals Ifapme en arbeidsbemiddelaars zoals le Forem een boost te geven, en door campagnes die bouwberoepen promoten krachtig te steunen;
  • het toepassingsgebied van de verlaagde btw van 6 % uitbreiden tot alle herstellings- en heropbouwwerken, waarbij niet mag vergeten worden de goedkeuring van omgevingsvergunningen te versnellen.

Daarnaast bevat het memorandum een hele verzameling andere maatregelen, waarbij onder meer een moratorium op faillissementen en het openen van bijkomende stortplaatsen voor inerte fracties.

Meer informatie vindt u in het persbericht over dit memorandum (FR). De sector overlegt intussen met Sylvie Marique, die aan het hoofd staat van het bijzondere commissariaat voor de heropbouw, en met de bevoegde gewestelijke en federale ministers over de modaliteiten die op de korte, de middellange en de lange termijn moeten geregeld worden.