Overslaan en naar de inhoud gaan

Overlegcomité 3 december | gevolgen voor de bouwsector

overlegcomité

Op 3 december is het Overlegcomité voor de derde keer bijeengekomen in evenveel weken, gelet op de stijgende besmettingscijfers. Op zaterdag 4 december werd er al een Koninklijk Besluit gepubliceerd met ingang van dezelfde dag om 11 uur.

De nieuwe maatregelen hebben vooral gevolgen voor de evenementensector en privéaangelegenheden, maar toch willen we wijzen op twee zaken die effect kunnen hebben voor onze sector.

Ten eerste is het voor ondernemingen verboden om teambuildings met fysieke aanwezigheid te organiseren, zowel binnen als buiten, en om niet-publiek toegankelijke bedrijfsevenementen op de arbeidsplaats te organiseren.

Ten tweede wordt voor personen die niet in België wonen en die komen van derde landen (buiten de EU/Schengenzone) die door de website info-coronavirus.be als rode zone of als zone met heel hoog risico worden beschouwd, de regelgeving verstrengd. Waar zij voordien over een vaccinatiecertificaat, een test-of herstelcertificaat moesten beschikken, zijn ze nu verplicht om een negatief testcertificaat voor te leggen. Dat testcertificaat mag niet ouder zijn dan 72 uur voor aankomst in België indien het gaat om een PCR test, en niet ouder dan 36 uur indien het gaat om een antigeentest die door een professional wordt afgenomen. Zelftests vallen hier dus niet onder.

De maatregelen gelden vanaf zaterdag 4 december 11 uur en dit in principe tot 28 januari 2022.