Overslaan en naar de inhoud gaan

Overheidsopdrachten en KMO’s: een nieuw regime inzake borgtocht vanaf 1 november 2023 van toepassing

Twee ingenieurs bekijken plannen.

Om de toegang van kmo's tot overheidsopdrachten te stimuleren en te vergemakkelijken, zijn de regels inzake borgtochten gewijzigd.
 

Het stellen van een borgtocht blijft dus het principe en blijft het bedrag van de borg vastgesteld op 5% van de waarde van de opdracht.

De aanbesteder kan echter, zonder deze beslissing te moeten rechtvaardigen, in de opdrachtdocumenten beslissen geen borgtocht te eisen of een lagere percentage dan 5% vast te stellen. Aan de andere kant, als de aanbesteder een hoger bedrag zou willen eisen, zou hij zijn beslissing moeten rechtvaardigen.

Tot slot mag er geen borgstelling worden geëist voor opdrachten met een gunningswaarde van minder dan € 50.000 en de procedure voor het vrijgeven van de borgtocht is ook vereenvoudigd in de zin van een vrijgave op initiatief van de aanbestedende dienst, zonder verzoek van de opdrachtnemer.

Alle deze wijzigingen zullen vanaf 1ste november 2023 van toepassing.