Overslaan en naar de inhoud gaan

In overheidsopdrachten is de verplichte elektronische facturatie weldra een feit

Twee mensen bekijken een factuur op de computer

Vanaf 1 november 2022, zal de elektronische facturatie in overheidsopdrachten verplicht wordt voor alle opdrachten gelijk aan of boven de Europese drempel (voor werken 5.382.000 € exclusief BTW) die vanaf die datum gepubliceerd zijn.

Voor andere overheidsopdrachten met een geraamde waarde onder deze drempel is het tijdschema voor verplichte elektronische facturatie als volgt:

  • vanaf 1 mei 2023, voor alle overheidsopdrachten boven 30.000 € exclusief BTW die vanaf die datum worden gepubliceerd;
  • vanaf 1 november 2023, voor alle overheidsopdrachten onder de 30.000€ exclusief BTW, die vanaf die datum worden gepubliceerd;
  • opdrachten onder de 3.000€, exclusief BTW worden in principe vrijgesteld. 

De aanbestedende overheden kunnen strengere maatregelen nemen met betrekking tot elektronische facturatie. Zij kunnen bijvoorbeeld besluiten om e-facturatie op een eerdere datum dan de bovengenoemde data op te leggen of om te voorzien in e-facturatie voor opdrachten van minder dan 3000 € exclusief BTW, mits dit in de opdrachtdocumenten wordt vermeld.

Herinnering: Vanaf 1 april 2019 zijn aanbestedende overheden verplicht elektronische facturen die hen door aannemers worden toegezonden, te ontvangen en te verwerken.

E-facturatie tool: Voor het gemak van bedrijven werkt Embuild samen met e-invoicing specialist, Unifiedpost om haar leden een digitaal facturatieplatform aan te bieden. Voor meer info, zie Billtobox (een directe toegang tot het platform zal binnenkort beschikbaar zijn via onze Embuild site)