Overslaan en naar de inhoud gaan

Overheidsopdrachten : de elektronische facturatie wordt verplicht

factuur

In het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2022 verscheen het Koninklijk besluit van 9 maart 2022 tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.

Elektronische facturatie wordt zodoende verplicht maar er wordt voorzien in een getrapt systeem van invoering:

  • voor alle overheidsopdrachten gelijk aan of boven de Europese drempel (voor werken 5.382.000 € exclusief BTW) : vanaf  1 november 2022;
  • voor alle overheidsopdrachten vanaf 30.000 €, exclusief BTW: vanaf 1 mei 2023;
  • voor alle opdrachten onder de 30.000€, exclusief BTW: vanaf 1 november 2023;
  • opdrachten onder de 3.000€, exclusief BTW worden vrijgesteld, maar elk bestuursniveau kan beslissen om deze vrijstelling niet te hanteren, of om een ambitieuzere timing na te streven.

De Confederatie Bouw is tevreden met de stap vooruit inzake digitalisering en het feit dat ondernemingen de tijd krijgen om zich hieraan aan te passen.