Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe versie Generieke Gids met passage over teambuildings en andere personeelsevents

generieke gids

Gisterennamiddag is versie 5.0 van de Generieke Gids verschenen, met daarin nu ook een passage over bedrijfsevents, zoals teambuildings en personeelsdrinks.

In tegenstelling tot de inhoud van de zowat 10 dagen geleden online geplaatste FAQ over dit item, wordt niet langer verwezen naar het verplicht volgen van het horecaprotocol maar bepaalt de Gids zelf een aantal regels. Zoals dat dergelijke activiteiten best buiten worden georganiseerd. We nemen hierna bewuste alinea over.

“Er moet in elk geval de nodige voorzichtigheid worden in acht genomen bij de organisatie van activiteiten die een nauw(er) contact met veel verschillende personen veronderstellen en men moet afwegen of het niet aangewezen is dergelijke activiteiten nog even uit te stellen. Bij voorkeur tot er een voldoende groot percentage van de actieve bevolking volledig gevaccineerd is. Beperk in ieder geval de frequentie van dit soort activiteiten. Deelname eraan gebeurt op vrijwillige basis. Als deze activiteiten worden georganiseerd, dan gebeurt dit bij voorkeur buiten. Indien het event toch binnen de bedrijfsgebouwen wordt georganiseerd, moeten de algemene principes om virusverspreiding te voorkomen, worden nageleefd. Door het aantal contacten zo veel mogelijk te beperken (bv. kleine bubbels van collega’s die normaal toch al samenwerken), te zorgen voor een goed geventileerd lokaal, dragen van mondmasker tijdens verplaatsing, … Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen eigen catering of het inschakelen van een professionele cateraar. Teambuildings en andere (sportieve) activiteiten zijn toegelaten, maar ook deze worden bij voorkeur buiten georganiseerd. En daarbij moeten uiteraard de verschillende sectorprotocollen die van toepassing zijn, worden nageleefd. Vraag steeds het advies van het comité voor preventie en bescherming op het werk vooraleer dergelijke activiteiten te organiseren.”

Aan het hoofdstukje over collectief vervoer van personeel werden (nog) geen wijzigingen aangebracht.