Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe Generieke Gids al raadpleegbaar op de website van FOD WASO

generieke gids

Zoals aangekondigd in onze BouwFlash van maandag, treedt op 7 maart a.s. de Generieke Gids “new look” in voege. Gisteren plaatste de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg het document reeds online. De nieuwe gids is niet enkel gericht op de reeds 2 jaar heersende COVID-crisis, maar eveneens bedoeld voor eventuele toekomstige epidemieën en pandemieën.

Naar analogie met de coronabarometer (die bedoeld is voor een ruimere maatschappelijke context), bevat de Gids vooraf afgelijnde pakketten maatregelen (maar dan specifiek voor de werkvloer) en dat voor drie fases: de waakzaamheidsfase, de interventiefase en het hoogste niveau: de kritische fase.

Deze nieuwe versie biedt zowel individuele ondernemingen, bedrijfssectoren, als bevoegde overheden de mogelijkheid om flexibel in te spelen op verschillende gradaties van besmettingen met infectieuze agentia.

De sociale partners binnen de Hoge Raad en het Kabinet van Minister van Werk Dermagne kwamen overeen dat op 7 maart de waakzaamheidsfase van toepassing zal zijn. Tenzij een onderneming, een bepaalde sector of een bevoegde overheid, op basis van objectieve indicatoren, zou beslissen tot het activeren van een hogere fase.