Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe Europese investeringsplannen ontwikkelen

Nieuwe appartementsblokken.

Verkiezingen | Embuilds voorstel van de dag voor de EU

Investeringen in woningen voor kwetsbare groepen hebben niet alleen milieudoelstellingen, maar ook sociale doelstellingen. Zowel de renovatie van bestaande woningen als de bouw van nieuwe woningen bevorderen immers de verbetering van hun energieprestaties. Dit zal het energieverbruik van de doelgroepen verminderen en zo uiteindelijk hun koopkracht en inclusie verbeteren.

Hoewel de bouw en renovatie van sociale woningen een sleutelelement was van het "Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht", werd het gebrek aan woningen voor kwetsbare groepen niet aangepakt. Investeringen in duurzame en inclusieve huisvesting zijn nog steeds volstrekt ontoereikend. Gezien de terughoudendheid van bepaalde actoren om aan grote investeringsprojecten deel te nemen, moeten er snel soortgelijke regelingen komen als die welke in het kader van het "Juncker"- en het "Invest EU"-plan zijn ontwikkeld. Al deze financieringsinstrumenten moeten Europa's klimaatdoelstellingen dienen en in bijzonder bijdragen tot de totstandbrenging van een koolstofvrij woningbestand tegen een betaalbare prijs.

Hoe kan dit in de praktijk worden bereikt? Dit zijn de twee voorstellen van Embuild om overheidsinvesteringen aan te moedigen:

  • Nieuwe Europese investeringsplannen ontwikkelen.
  • Versoepelen van de Europese begrotingsbeperkingen om overheidsinvesteringen te bevorderen.