Overslaan en naar de inhoud gaan

MB verschenen dat vanaf morgen niet-essentiële reizen vanuit en naar België verbiedt

niet-essentiële reizen

Aujourd'hui, le nouvel Arrêté ministériel confirmant les décisions du Comité de concertation de vendredi dernier a été publié au Moniteur belge. La mesure principale concerne l'interdiction des voyages non essentiels, dès demain et au moins jusqu'au 1er mars 2021.

Essentiële reizen, zoals in het kader van je job, blijven dus wel mogelijk. Zoals reeds aangekondigd, zal iedereen die meent over een gefundeerde reden te beschikken om zich toch naar het buitenland te begeven, een “Verklaring op eer” moeten invullen, ondertekenen en gedurende heel zijn reis op zak houden. Residenten maar ook niet-inwoners. En dit kan zowel met een papieren als een digitale versie. De nodige info en het document staan sinds deze namiddag online op deze website. Net als met het Passenger Locator Form, zullen vervoerders zoals scheep- en luchtvaartmaatschappijen, deze “Verklaring op eer” moeten controleren. Zowel bij de boarding als bij aankomst in ons land.

Wat is essentieel?

Het MB bevat een gedetailleerde lijst met alle internationale verplaatsingen die door de wetgever als essentieel worden beschouwd:

  • professionele reizen
  • omwille van studieredenen (leerlingen, studenten, stagiairs,…)
  • korte verplaatsingen door inwoners van de grensgemeenten (bv. om bij de dichtstbij zijnde bakker een brood te halen,…)
  • wegens dwingende gezinsredenen: co-ouderschap, gezinshereniging, bezoeken van een echtgenoot/partner of kind die niet onder hetzelfde dak wonen, bijwonen van begrafenis of huwelijk van een naast familielid,…
  • wegens humanitaire redenen: een medische behandeling; om een oudere, gehandicapte of andere persoon in nood te helpen; in het kader van palliatieve zorg,…
  • omwille van andere dringende redenen: het verzorgen van een dier, een juridische zaak die niet digitaal kan worden geregeld, om te verhuizen, …

PLF en BTA

We herhalen voor alle duidelijkheid nog eens dat in het kader van een professionele verplaatsing naast de nieuwe “Verklaring op eer”, de reiziger in kwestie ook nog steeds het Passenger Locator Form moet invullen. En behalve voor “grensarbeiders” (Coronadefinitie: “een werknemer die tewerkgesteld wordt in een EU-lidstaat maar zijn hoofdverblijfplaats heeft in een andere EU-lidstaat en daar ofwel dagelijks ofwel wekelijks naar terugkeert”), dient de werkgever ook het attest “Business Travel Abroad” (BTA) aan te maken. Deze BTA genereert dan een 10-cijferige code die de werknemer moet invullen op zijn PLF, eveneens om aan te tonen dat het wel degelijk om een professionele verplaatsing gaat.

Wie minder dan 48 uur op het andere grondgebied verblijft, moet geen PLF invullen en zich dus ook niet laten testen of in quarantaine. Hij moet wél de bewuste Verklaring op eer op zak hebben. Want naast de controles in havens, luchthavens en treinstations, zal ook het wegverkeer gecontroleerd worden. Vooral in de grensregio’s. En omdat we die vraag nog haast dagelijks krijgen: grensarbeiders moeten enkel een PLF invullen bij een verblijf van langer dan 48 uur.

We wijzen er ook nog eens op dat het Overlegcomité eveneens beslist heeft dat voortaan elke niet-resident die een essentiële reis naar ons land maakt, naast de verplichte negatieve test van maximum 72 uur voorafgaand aan zijn vertrek, zich bij aankomst in België (dag 1 dus) nogmaals  moet laten testen. Dit kan met een PCR-test of een snelle antigeentest, bijvoorbeeld in een triagecentrum. Voeg daarbij nog de test op dag 7, om bij negatief resultaat uit quarantaine te kunnen, wat maakt dat niet-inwoners die ons land binnenkomen in totaal drie COVID-tests zullen moeten ondergaan.

Donkerrode zones

En sinds gisteren is de bijzondere regel van kracht geworden om de gevaarlijke mutanten van het Coronavirus een halt toe te roepen die bepaalt dat mensen die inreizen vanuit de “donkerrode zones” Zuid-Afrika, Zuid-Amerika en het Verenigd Koninkrijk, ook bij een negatieve test op dag 7, toch de volle 10 dagen van de quarantaine zullen moeten uitzitten. Alle personen die positief hebben getest, moeten steeds minimum 10 dagen in isolatie blijven.