Overslaan en naar de inhoud gaan

Maximumduur voor professionele verplaatsingen van niet-inwoners naar België via BTA-tool opgetrokken naar 5 dagen

professionele verplaatsingen

Outre l'interdiction des voyages de loisirs qui est entrée en vigueur hier et la publication de la liste des « déplacements essentiels » autorisés, le gouvernement a également modifié le système « Business Travel Abroad » pour les non-résidents. La durée de séjour maximale autorisée de 72 heures sur le territoire belge a été augmentée à 5 jours.

Het Kabinet Verlinden wijst er nogmaals op dat niet-inwoners het BTA-document enkel kunnen aanwenden voor “beperkte zakelijke contacten gelinkt aan een concreet project of aan een dossier” (bv. zakenreizen, depannages, dringende interventies e.d.). Dus geenszins voor een langere tijdelijke of permanente tewerkstelling in ons land. Vandaar dat buitenlandse onderaannemers in de bouwsector er maar zelden van gebruik kunnen maken. De BTA moet bovendien worden ingevuld door de Belgische werkgever of opdrachtgever, die ook verantwoordelijk is voor de correcte toepassing van het systeem. De werknemers in kwestie moeten dan de 10-cijferige BTA-code invullen op hun PLF.

Zoals bekend, werd er voor Belgische bedrijven die het BTA-systeem gebruiken om residenten uit te sturen, geen grens geplaatst op de periode dat hun werknemers in het buitenland verblijven.

Met alle recente wijzigingen aan de reisregels, leek het ons aangewezen om de overzichtstabel die we binnen het Platform Veiligheid & Gezondheid van het VBO gemaakt hebben, een update te geven.