Overslaan en naar de inhoud gaan

Lobbywerk loont: administratieve last van registratie van niet-telewerkers wordt beperkt tot minimum

niet-telewerkers

Dans la liste des restrictions décidées par le Comité de concertation mercredi, il y en a deux qui ont un impact sur les entreprises de construction.

Eerst en vooral de beslissing om werkgevers te verplichten om voortaan hun personeelsleden te registreren die niet kunnen telewerken. Een maatregel die toen hij op de persconferentie door premier De Croo werd aangekondigd, heel wat onrust wekte in de bedrijven en waar we als Confederatie, samen met andere patroonsorganisaties, dan ook meteen tegen in het gelid zijn gekomen. 

We verzetten ons met klem tegen een nog grotere administratieve last voor onze al zo fel geteisterde ondernemingen. We lieten de betrokken kabinetten weten dat we twijfelden aan de meerwaarde van de nieuwe verplichting én dat het ons de evidentie zelf leek dat arbeiders in de bouwsector alleen al puur “uit de aard van hun functie” onmogelijk van thuis uit kunnen werken. Je metselt immers geen muren of asfalteert geen straten vanuit je living of keuken… Tot slot hebben we er ook nog eens op gewezen dat een groot deel van onze bouwvakkers zich nu al dagelijks moet registreren via de module Checkinatwork.

En het lobbywerk lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen. Er zullen geen lijsten met namen van werknemers moeten worden doorgegeven! Werkgevers zullen (slechts 1 keer per maand) zowel hun totaal aantal personeelsleden per Vestigingseenheid in de Kruispuntbank Ondernemingen moeten doorgeven, als het aantal daarvan voor wie telewerk onmogelijk blijkt. Enkel die twee getallen dus. Daartoe heeft de RSZ een eenvoudige app uitgewerkt, die volgende zaterdag online zal worden geplaatst. De regering wil op die manier op 1 april een eerste momentopname krijgen van welk contingent van de Belgische werknemerspopulatie niet van thuis uit kan werken. Statistische gegevens die dan kunnen vergeleken worden met bijvoorbeeld de cijfers van de verkeersintensiteit op onze wegen en de evolutie van de coronacijfers.

Showrooms
Een tweede maatregel waar een aantal bouwbedrijven hinder zal van ondervinden, is de beperking voor niet-essentiële winkels om vanaf zaterdag 27 maart, enkel nog klanten (maximaal 2 per gezin) op afspraak te mogen ontvangen. Net als bij de twee vorige “soft lockdowns”, zullen aannemers met een eigen showroom hiermee dan ook rekening moeten houden.