Overslaan en naar de inhoud gaan

Groep van 10 – wetsontwerp tot omzetting van het afsprakenkader 2023-2024

Onderhandelingstafel

In onze Flash van 17 maart kondigden wij aan dat de interprofessionele sociale partners een afsprakenkader voor de jaren 2023-2024 hadden bereikt.

Het wetsontwerp tot omzetting van de inhoud van dit afsprakenkader is goedgekeurd tijdens de vergadering van de Ministerraad van 12 mei.

In vergelijking met wat ons in maart werd meegedeeld, worden de 120 uur vrijwillige relance-overuren die op 31 december 2022 afliepen, niet als zodanig verlengd, maar ze zullen opnieuw ingevoerd worden vanaf 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025. Uit deze nuancering volgt dat het niet mogelijk is om tussen 1 januari 2023 en 30 juni 2023 bijkomende relance-overuren te werken.