Overslaan en naar de inhoud gaan

Geweld, pesterijen en OSG op het werk: gewijzigde bescherming van de werknemer tegen represailles

Geweld en pesterij

Op 15 mei is in het Belgisch Staatsblad de nieuwe regelgeving verschenen met betrekking tot de bescherming tegen represailles vanwege de werkgever op het vlak van discriminatie en geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Het gaat enerzijds om de Wet van 7 april 2023, die wijzigingen aanbrengt aan een viertal reeds bestaande wetten: de Antiracismewet (30/07/1981), de Welzijnswet (04/08/1996), de Antidiscriminatiewet en de Genderwet (beide van 10/05/2007). Tegelijk verscheen in het BS het KB van 1 mei 2023 tot wijziging van Titel 3 van Boek I van de Codex Welzijn op het Werk.

De aanpassingen kwamen er na een uitspraak van het Europees Hof van Justitie, dat oordeelde dat het bestaande beschermingssysteem zoals voorzien in de Belgische antidiscriminatiewetten niet voldoet aan de verplichtingen opgelegd door de Europese richtlijnen. De nieuwe Wet en het KB treden in werking op 1 juni 2023.