Overslaan en naar de inhoud gaan

FOD WASO publiceert nu ook de regels voor het inzetten van de binnenkort beschikbare zelftests op de werkvloer

zelftest

Dans le cadre d'une relation de travail, les autotests, comme les tests rapides antigéniques (voir notre Flash d'hier), ne peuvent être utilisés que sous le contrôle du médecin du travail, qui doit veiller à ce que les données relatives à la santé des travailleurs soient toujours traitées de manière confidentielle. Les services de prévention externes disposeront d'un stock de tests rapides et de kits d'autotests.

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wijst erop dat het geenszins de bedoeling is dat werkgevers de zelftests die vanaf 6 april a.s. bij de apotheker zullen kunnen worden aangekocht, zelf gaan (laten) gebruiken op de werkvloer… Overeenkomstig het recente KB van 24 maart 2021 mogen zelftests enkel verkocht worden voor zover drie voorwaarden vervuld zijn:

  • de zelftests zijn bedoeld voor zelfafname en zelfanalyse en komen op een door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) vastgestelde lijst;
  • ze worden afgeleverd binnen een voor het publiek opengestelde apotheek;
  • de apotheker informeert de persoon over het gebruik van de zelftest en wijst hem erop dat hij in geval van een positief resultaat een arts dient te contacteren.

Zelftests die op de markt komen en voor een ruim publiek beschikbaar zijn, kunnen buiten het wettelijk kader zoals vastgelegd in het KB van 5 januari 2021 (over de rol van de preventiediensten in het bestrijden van de coronapandemie) niet worden ingezet in de ondernemingen. Het is voor een werkgever dan ook niet mogelijk om hierover een beleid te maken. Zo mag hij zijn werknemers niet vragen zichzelf te testen voordat het werk wordt aangevat of tijdens de werkuren.

De werkgever mag geen instructies geven of rechtstreekse of onrechtstreekse dwang uitoefenen ten aanzien van zijn werknemers om dergelijke zelftest uit te voeren. Dit zou immers een inbreuk vormen op de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken binnen het kader van de arbeidsverhoudingen die bepaalt dat het uitvoeren van biologische tests in de relatie werkgever-werknemer enkel mogelijk is binnen het afgelijnd wettelijk kader van de arbeidsgeneeskunde.

Het is dus enkel de arbeidsarts die zal bepalen wanneer en hoe deze snel- of zelftests nuttig kunnen ingezet worden binnen het coronapreventiebeleid van de onderneming. Maar de voornaamste hoeksteen daarvan is en blijft het correct naleven van de regels vastgelegd in ons sectorprotocol.