Overslaan en naar de inhoud gaan

FOD WASO publiceert kader voor informatiedoorstroming rond vaccinatiegraad binnen bedrijven

vaccinatie

Na overleg met de voorzitter van de Taskforce Vaccinatie, hebben de sociale partners binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, het kader vastgelegd voor informatiedoorstroming over de vaccinatiegraad binnen een onderneming.

Heel wat werkgevers zijn hier vragende partij maar, zoals bekend, gaat het om medische gegevens die de hoogste beschermingsgraad genieten binnen de GDPR. Het door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg gepubliceerde akkoord bevat 5 “guidelines”.

  1. Enkel geanonimiseerde gegevens zullen vanuit de overheid via een specifieke module ter beschikking worden gesteld aan de arbeidsarts van de interne of externe preventiedienst van de onderneming.
  2. Voor bedrijven waar het aantal gevaccineerden tussen de 20% en de 90% ligt, zullen de precieze percentages worden bezorgd. Voor ondernemingen waar de vaccinatiegraad daarboven of daaronder ligt, wordt louter deze info verstrekt (en dus niet het precieze percentage).
  3. De percentages worden enkel meegedeeld voor ondernemingen met minstens 50 werknemers en dit om te vermijden dat onrechtstreeks informatie zou kunnen worden afgeleid over het al dan niet gevaccineerd zijn van individuele werknemers. Door in deze fase enkel te werken met grotere ondernemingen, kan het sociaal overleg (het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of, bij afwezigheid, de vakbondsafvaardiging) hefboom en partner zijn om de vaccinatiegraad op te trekken.
  4. Het communiceren van de cijfers zal de arbeidsartsen toelaten om prioritair te sensibiliseren binnen bedrijven waar de vaccinatiegraad het laagst ligt. Zowel op ondernemingsvlak als naar individuele werknemers, bijvoorbeeld door te praten over hun vaccinatiestatus wanneer zij zich aanbieden voor de periodieke gezondheidsbeoordeling of ter gelegenheid van een spontane consultatie.
    De sociale partners benadrukken dat tijdens deze sensibiliseringsacties de privacy van alle werknemers gewaarborgd moet blijven.
  5. Op vraag van de werkgever zal de arbeidsarts hem de vaccinatiegraad in de onderneming meedelen, alsook aan het Comité PBW of de vakbondsafvaardiging. Een hoge vaccinatiegraad in de onderneming betekent geenszins dat de preventiemaatregelen inzake COVID-19 niet langer moeten worden toegepast. Want ook wie gevaccineerd is, kan nog ziek worden en anderen besmetten.

De volledige informatie vind je op de site van FOD WASO.