Overslaan en naar de inhoud gaan

Elke dinsdag voortaan een stukje over onze federale voorstellen

Federaal parlement

De bouw- en installatiesector speelt een cruciale rol in de omschakeling naar een duurzamere wereld. Kansen ontstaan omdat in de sector energiezuinige gebouwen ontworpen kunnen worden en milieuvriendelijke materialen gebruikt kunnen worden. Duurzaam bouwen omvat ook infrastructuur, waarvoor investeringen in duurzame transport- en energienetten nodig zijn.

Embuild roept op tot een interfederale strategische visie op de klimaattransitie, waarbij overheden, burgers, bedrijven en werknemers worden betrokken. Deze visie, die gericht is op het bevorderen van investeringen, financiële prikkels, steun voor onderzoek, administratieve vereenvoudiging, optimalisering van overheidsopdrachten en oplossingen voor toekomstige behoeften aan arbeidskrachten, moet ook in nauwe samenwerking met de gewesten worden ontwikkeld.

Laatstgenoemde spelen met hun specifieke bevoegdheden een sleutelrol, waardoor in deze aanpak rekening kan worden gehouden met de specifieke gewestelijke kenmerken. Om succesvol en rechtvaardig te zijn, moeten alle spelers in de samenleving bij de omschakeling worden betrokken.

Elke dinsdag onthullen we onze federale voorstellen om bedrijven in onze sector te helpen de uitdagingen waar ze voor staan aan te gaan.