Overslaan en naar de inhoud gaan

Een koolstofneutraal Europa tegen 2050

Zonnepanelen en windmolens.

Tijdens de legislatuur die ten einde loopt zijn cruciale maatregelen ter concretisering van de doelstelling van een koolstofneutraal Europa tegen 2050 (Green Deal) bepaald. Nu de contouren van haar klimaatstrategie vastliggen, moet de Europese Unie werken aan de effectieve uitvoering ervan

Tijdens de komende vijf jaar zal de Europese Unie zich moeten concentreren op het opzetten van een systeem van klimaatgovernance waardoor de lidstaten niet alle politieke en financiële kosten moeten dragen. De paradigmaverschuiving die gepaard gaat met de transitie naar koolstofneutraliteit kan enkel worden bereikt met massale steun voor bedrijven en gezinnen. De ontwikkeling van technologische innovaties rust op massale investeringen in onderzoek, de grondige energetische renovatie van het woningbestand vereist overheidssteun en de strategische autonomie van de Unie kan enkel worden versterkt met strenge controle op oneerlijke concurrentiepraktijken.

De invloed van Europese wetgeving op de dagelijkse activiteiten van bouw- en installatiebedrijven is welbekend. Alleen al tijdens de vorige legislatuur zagen we onder andere aanscherpingen van de eisen voor energieverbruik van gebouwen, de veiligheid van werknemers die omgaan met asbest en de bescherming van Europese bedrijven tegen bedrijven uit derde landen die buitenlandse subsidies ontvangen.

Met het oog op de Europese verkiezingen van 9 juni 2024 heeft dit memorandum een drieledig doel: (i) analyseren hoe de Europese Unie bedrijven in de bouw- en installatiesector kan ondersteunen zodat ze een van de drijvende krachten worden achter de transitie naar een koolstofneutraal continent; (ii) beoordelen welke maatregelen er genomen moeten worden om hun concurrentievermogen te garanderen in een context van voortdurende verandering; en (iii) ervoor zorgen dat de toegang tot huisvesting en infrastructuur betaalbaar blijft. Hoe kan dit in de praktijk worden bereikt? Hier zijn drie belangrijke maatregelen die worden beschreven in het Europese memorandum.

  • De taxonomiecriteria aanpassen om er zeker van te zijn dat zij in overeenstemming zijn met de technische en economische realiteit van de bouw- en installatiesector. Pas daarna het toepassingsgebied ervan uitbreiden naar andere financieringsbronnen, zoals overheidsopdrachten of Europese investeringsplannen.
  • Opzetten van een Europese Kruispuntbank van Sociale Zekerheid en van Ondernemingen om de uitwisseling van informatie tussen de overheidsdiensten van de lidstaten te verbeteren teneinde fenomenen als fraude en dumping te beteugelen.
  • Nieuwe Europese investeringsplannen goedkeuren, zoals eerder het herstel- en veerkrachtplan, dat gericht is op de uitvoering van de klimaatdoelstellingen.