Overslaan en naar de inhoud gaan

Definitie ‘werkdag’ ingevoerd in het Burgerlijk Wetboek - Voorzie in private overeenkomsten een contractuele clausule

Close-up kalender

Vanaf 1 januari 2023 werd voor alle sectoren in het Burgerlijk Wetboek een definitie ingevoerd van ‘werkdagen’ zijnde alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen.

Dit betekent concreet dat in private bouwovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2023 de dagen van weerverlet (ongunstige weersomstandigheden), specifiek voor de bouwsector, de jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen, óók als werkdag worden beschouwd en dus in de uitvoeringstermijn inbegrepen zijn.

Vermijdt dit en voorzie contractueel een clausule omtrent de definitie van werkdagen waarin u o.m. voormelde dagen uitsluit.

Meer info en een voorbeeld van clausule vindt u hier.

Opgelet : Voor het sociaal recht blijft de zaterdag een werkdag.