Overslaan en naar de inhoud gaan

Deel uw beschikbaarheid mee voor dringende operaties

overstromingen

De zwaar getroffen zones noodzaken een hele series aan noodinterventies en dus de mobilisering van ondernemingen die niet met vakantie zijn. Goed 200 bedrijven hebben al positief geantwoord op onze oproep van 16 juli en hebben zich ingeschreven op de lijst met ondernemingen die bereid zijn om zulke interventies te plegen en dat zelfs tijdens het bouwverlof.

Privéwerken

U hebt deze oproep misschien gemist, maar het is nog niet te laat. Aarzel niet om volgend formulier in te vullen: dat zal u toelaten om op de lijst staan die getroffen mensen en ondernemingen kunnen inkijken op de website van de Confederatie Bouw.

Belangrijk: buiten vrijwaringswerken noodzaakt de interventie van een bouwbedrijf in principe het akkoord van de verzekeraar over de offerte, na de tussenkomst van een expert op de beschadigde plaats.

Openbare werken

Gezien de absolute urgentie van bepaalde situaties, zou de procedure van gunning via onderhandelingen zonder bekendmaking wel eens gebruikt kunnen worden in het kader van de openbare aanbesteding van heropbouw gelanceerd op korte termijn.

In dat geval moeten ondernemingen die een offerte willen indienen voor dergelijke aanbesteding, meer bepaald voor wegenwerken, niet aarzelen om aan te kloppen bij steden en gemeenten.