Overslaan en naar de inhoud gaan

De ondernemingen begeleiden bij hun omslag naar een circulaire economie

Fotomontage: handen met symbool voor circulariteit.

Embuilds voorstel van de dag voor de EU

Het milieueffect van gebouwen kan niet worden genegeerd. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het totale energieverbruik en 33% van de broeikasgasuitstoot. De bouwsector vergt ook een aanzienlijke hoeveelheid hulpbronnen: hij is verantwoordelijk voor ongeveer 50% van de winning van materialen en bijna 30% van het gebruik van drinkwater. Hij produceert ook meer dan 35% van het afval. Hierdoor levert de bouwsector een belangrijke bijdrage aan de ecologische transitie. 

De omslag naar een circulaire economie is om vele redenen essentieel: om bij te dragen aan de milieu-uitdagingen, om nieuwe duurzame concurrentievoordelen te helpen creëren en om bepaalde maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Aangezien de circulaire economie de nabijheid van de actoren bevordert, leidt zij immers tot het scheppen van lokale banen, maar ook tot een grotere onafhankelijkheid ten opzichte van derde landen. Hoewel België een van de wereldleiders is op het gebied van de circulaire economie, blijft een groot deel van het ontwikkelingspotentieel van de bouwsector ter zake onbenut. Om dit potentieel ten volle te benutten is het ook noodzakelijk om de administratieve lasten voor hergebruik te verminderen, in het bijzonder in het kader van verwijdering en hergebruik van bouwproducten, anders worden de inspanningen van de sector op het gebied van circulariteit belemmerd. 

Om de ondernemingen uit de bouw- en de installatiesector in staat te stellen om het voorbeeld te blijven geven inzake circulaire economie, is het van essentieel belang te zorgen voor samenhang tussen op gewestelijk, federaal en Europees niveau genomen maatregelen, in het bijzonder door de verschillende interpretaties die aan de statussen "bijproducten" en "einde-afval" kunnen worden gegeven, te harmoniseren. Deze harmonisatie moet het mogelijk maken een evenwicht te bereiken tussen de verschillende criteria om massale grensoverschrijdende afvalstromen te voorkomen en de lokale terugwinningskanalen niet te vernietigen. De betere terugwinning van grondstoffen moet ook gepaard gaan met een uitbreiding van de afzetmogelijkheden voor recyclage en hergebruik. 

Hoe kan dit in de praktijk worden bereikt? Hier zijn drie voorstellen van Embuild om het potentieel van de circulaire economie in de bouw- en installatiesector te benutten:

  • Verbetering van de marktwerking voor secundaire grondstoffen om het potentieel van de bouwsector ter zake te ontsluiten.
  • Het hergebruik van bouwmaterialen vergemakkelijken zonder de administratieve lasten te verzwaren.
  • Digitalisering van de traceerbaarheidsprocedures voor uitgegraven grond om het vertrouwen in de kwaliteit ervan te vergroten.