Overslaan en naar de inhoud gaan

De Europese digitale afhankelijkheid verminderen om bedrijven beter te beschermen

Afbeelding mensenhoofd met chiponderdelen.

Verkiezingen | Embuilds voorstel van de dag voor de EU

De digitalisering van de bouwsector en de automatisering van de productiemethoden, dankzij verschillende technologieën, waaronder BIM (Building Information Modeling), genereren door hun gebruik exponentieel toenemende hoeveelheden gegevens. Het potentieel van die gegevens wordt ten volle benut wanneer ze worden samengebracht in een ecosysteem. Al deze toegankelijke gegevens zijn voordelig voor alle betrokkenen, aangezien deze gegevens essentieel zijn voor bepaalde innovaties (artificiële intelligentie bijvoorbeeld), voor de ontwikkeling van efficiënte beslissingsondersteunende instrumenten, voor de analyse van de uitvoering en de prestaties van koolstofarme oplossingen en vele andere toepassingen. 

Gezien het belang ervan worden de opslag, het beheer, de bescherming, de toegankelijkheid en de actualisering van deze gegevens van cruciaal belang, in het bijzonder in de relatie tussen het bouwbedrijf enerzijds en de leveranciers van digitale instrumenten, diensten en infrastructuur anderzijds. De digitale transformatie van het ecosysteem van de bouw moet het efficiënt delen van gegevens mogelijk maken, maar ook de bescherming ervan.

Een passend beleids-, wetgevend en financieel kader moet deze relatie omkaderen door alle actoren in de waardeketen erbij te betrekken om de bescherming van de bedrijven te waarborgen en gezonde concurrentievoorwaarden te garanderen.

Meer concreet moet de Europese Unie haar digitale soevereiniteit ten opzichte van derde landen waarborgen en zich voorzien van de capaciteit om haar eigen lot ter zake te bepalen. Steeds meer softwareleveranciers worden immers opgekocht door bedrijven uit derde landen, waardoor de mogelijkheden van de Europese Unie op het gebied van eigendom en gegevensbescherming worden ondermijnd. Concreet betekent dit dat zodra de informatie is opgeslagen op een server in een derde land, de Europese bedrijven geen enkele garantie meer hebben dat de eigendom van de gegevens wordt geëerbiedigd.

Tegelijkertijd moet de Europese Commissie Europese bedrijven effectief beschermen tegen misbruik van machtsposities door bepaalde software- en dienstenleveranciers. Deze inbreuken op het mededingingsrecht zijn in het nadeel van de bouwondernemingen, die gedwongen worden overeenkomsten te aanvaarden die voor hen niet gunstig zijn. Sommige bedrijven lijden bijvoorbeeld onder constante wijzigingen in de contractvoorwaarden die tot kostenstijgingen leiden, maar ook onder geografische beperkingen waardoor zij in bepaalde landen hun dure software niet kunnen gebruiken.

Ten slotte moet het neutraliteitsbeginsel bij het gebruik van BIM bij overheidsopdrachten worden gewaarborgd. In theorie bepaalt de richtlijn inzake overheidsopdrachten dit neutraliteitsbeginsel. In de praktijk leggen sommige aanbestedende overheden echter het gebruik van een bepaalde BIM-software op, met extra kosten voor het bedrijf tot gevolg.

Hoe kan dit in de praktijk worden bereikt? Hieronder staan de drie voorstellen van Embuild om de Europese digitale governance te versterken:

  • Bescherming van bouwondernemingen tegen misbruik van machtspositie door softwareleveranciers.
  • Een Europese cloud opzetten waardoor gegevens op Europese servers kunnen worden opgeslagen, overeenkomstig de Europese wetgeving.
  • Ervoor zorgen dat aanbestedende overheden het gebruik van specifieke BIM-software bij het plaatsen van een overheidsopdracht niet kunnen afdwingen.