Overslaan en naar de inhoud gaan

COVID: ondanks code groen in Generieke Gids blijft het strengere protocol voor de bouwsector nog even van kracht

protocol

Ook al zal de nieuwe Generieke Gids maandag a.s. starten in de “Waakzaamheidsfase” (code groen), toch zal het strengere sectorprotocol voor de bouw voorlopig in voege blijven. Een onderneming of een sector mag immers altijd strengere maatregelen uitvaardigen dan in de Gids wordt aangegeven. De preventielat lager leggen is verboden.

Aangezien het Paritair Comité pas zijn eerstvolgende zitting heeft op 10 maart, blijven de preventiemaatregelen uit het protocol van 7 mei 2020 tot nader order gelden. De sectorale sociale partners zullen bekijken of bovenop het pakket basismaatregelen uit de Generieke Gids, in elk van de 3 fases nog specifieke accenten voor de Bouw dienen toegevoegd. Zoals bij het uitvoeren van werken in een omgeving waar besmette personen aanwezig zijn. Constructiv zal vervolgens werk maken van een aangepaste preventiefiche, op basis van de nieuwe gefaseerde aanpak van een pandemie.