Overslaan en naar de inhoud gaan

Clausules in de arbeidsovereenkomst

Man zet handtekening

De geldigheid van bepaalde clausules in de arbeidsovereenkomst (scholingsbeding, concurrentiebeding en scheidsrechterlijk beding) hangt af van het bedrag van de jaarlijkse verloning van de werknemer. 

Deze loonbedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Ze werden gepubliceerd in het Staatsblad van 2 december 2022. De nieuwe drempels die vanaf 1 januari 2023 van toepassing zijn, luiden als volgt:

1/1/85 1/1/2021 1/1/2022 1/1/2023
€ 16.100 € 36.201 € 36.785 € 39.353
€ 32.200 € 72.402 € 73.571 € 78.706

Meer informatie op ons ledenplatform: Arbeidsovereenkomst > 3. Gereglementeerde contractuele bedingen.