Overslaan en naar de inhoud gaan

Cao op de verplichte veiligheidsopleidingen ondertekend

veiligheidsopleidingen

Een kleine maand later dan oorspronkelijk voorzien, hebben de sociale partners binnen het Paritair Comité 124 gisteren de cao ondertekend i.v.m. de verplichte veiligheidsopleidingen voor nieuwe werkkrachten in de sector. Zoals bekend, één van de items die waren vastgelegd in het sectoraal akkoord 2021-2022.

Grosso modo komt het erop neer dat iedereen die op onze werven werken in onroerende staat verricht, een elementaire veiligheidsopleiding van minimum 8 uren zal moeten gevolgd hebben. Voor werven waar een veiligheidscoördinator verplicht is, zal deze opleiding minimum een VCA-basisveiligheid of evenwaardig moeten zijn, gevolgd in een erkend opleidingscentrum. Het preventie-instituut Constructiv werkt aan een lijst met gelijkgestelde vormingen.

Voor werven zonder veiligheidscoördinatie, mag de opleiding ook binnen het bedrijf worden gegeven (bv. door de interne preventieadviseur) op basis van een lesinhoud die eveneens door Constructiv wordt uitgewerkt.

Vrijstellingen

Uiteraard zullen er ook vrijstellingen zijn. Bijvoorbeeld op basis van eerder gevolgde (door het bevoegde preventie-instituut) gelijkgestelde opleidingen of op basis van minstens 5 jaar ervaring in de bouw tijdens de laatste 15 jaar. Een vrijstellingsbasis die nu ook al geldt voor uitzendkrachten die in onze sector aan de slag gaan.

Zoals oorspronkelijk gepland, treedt de cao in werking (met terugwerkende kracht) vanaf 1 april 2022. Maar er is een overgangsperiode voorzien van 6 maanden. Wat dus neerkomt op 1 oktober. Als omwille van praktische problemen het volgen van deze opleiding niet mogelijk blijkt, kan met goedkeuring van de syndicale afvaardiging de termijn nog eens met 6 maanden worden uitgebreid. Indien er in het bedrijf geen syndicale afvaardiging aanwezig is, kan dit ook na melding bij Constructiv. Absolute limietdatum is dus 31 maart 2023.

Ook werd vastgelegd dat nieuwkomers de opleiding zullen moeten gevolgd hebben binnen de maand na het aanvatten van hun bouwjob. Wie in de vakantiemaanden juli of augustus aan de slag gaat, krijgt tot uiterlijk 30 september de tijd om de basisopleiding te volgen.

Wetswijziging nodig

Voorlopig zal de opleidingsverplichting enkel van toepassing zijn op arbeiders van het PC 124 maar het Kabinet van Minister Dermagne werkt volop aan een wijziging van het KB op de Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen. Dat aangepaste KB zal ervoor zorgen dat de nieuwe opleidingsverplichting vanaf het najaar zal gelden voor alle arbeidskrachten die op een werf werken in onroerende staat uitvoeren, zowel voor werknemers als zelfstandigen en zowel voor Belgen als voor gedetacheerden. Ambitie die de sociale partners van het PC 124 in ons laatste sectoraal akkoord hadden vastgelegd maar die er dus pas kan komen na een wetswijziging.