Overslaan en naar de inhoud gaan

Cao 160: Self Assessment Testing Tool en de tijd om zich te laten testen dient betaald door de werkgever

self assessment

Wegens de overbelasting van de huisartsen, besliste de Overheid om voor de burgers de Self Assessment Testing Tool online te plaatsen. Het gaat om een vragenlijst voor personen met eerder lichte symptomen en wie die invult, komt meteen te weten of hij of zij zich best laat testen op COVID. In het bevestigende geval, genereert de tool een code voor een gratis test én een afwezigheidsattest. De werknemer krijgt tot maximaal 36 uur (vanaf het aanmaken van het attest) om zich te laten testen en het resultaat te kennen. Zijn loon dient intussen doorbetaald te worden door de werkgever.

Dat staat in de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst nr. 160. Een cao die in werking is getreden op 19 november jl. en afloopt op 28 februari 2022. De gerechtvaardigde afwezigheid op het werk geeft aanleiding tot betaling van een gewaarborgd loon, dat gelijk is aan het normale loon zoals berekend volgens de wetgeving op de feestdagen. Deze betaalde afwezigheid wordt ook gelijkgesteld met effectieve arbeidsprestaties.

Voor werknemers in een “telewerkbare” functie is voorzien dat ze -in afwachting van het testresultaat- de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst thuis gewoon verderzetten. Wie niet kan telewerken heeft dus het recht om afwezig te blijven, met behoud van loon.

Verplichtingen voor de werknemer

De cao bevat ook enkele verplichtingen voor de werknemer. Zo moet hij zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn afwezigheid en het attest van de Self Testing Tool overmaken. Eens hij zijn testresultaat kent, moet hij ook zo snel mogelijk zijn werkgever op de hoogte brengen van zijn langere afwezigheid ofwel werkhervatting.

Om privacyredenen is de werknemer niet verplicht de ingevulde vragenlijst van de Self Assessment Testing Tool, noch het resultaat van zijn test aan de werkgever bekend te maken.

De wetgever heeft ook een beperking ingebouwd. Een werknemer kan tijdens de looptijd van de cao 160 maximaal 3 keer gebruik maken van een afwezigheidsattest aangemaakt via de Self Assessment Testing Tool.

Uitzonderingen

In bepaalde situaties is de cao niet van toepassing en mag de tool dus niet worden gebruikt.

  • Als de werknemer ernstige symptomen vertoont, tot een risicogroep behoort of zijn gezondheidstoestand snel achteruit gaat. Dan dient zo snel mogelijk een arts geraadpleegd.
  • Wanneer de werknemer zich, ongeacht de aard van zijn symptomen, té ziek voelt om te kunnen gaan werken. Ook dan dient hij een arts te raadplegen om zijn arbeidsongeschiktheid te laten vaststellen.
  • Als de werknemer zich wil laten testen omdat hij een hoogrisicocontact had, een geldig Covid Safe Ticket (CST) wil bekomen of op reis wil gaan.
  • Wanneer de werknemer asymptomatisch is, maar na een positief testresultaat toch in quarantaine wordt geplaatst. Hij is dus arbeidsgeschikt maar mag zich niet naar het werk begeven. In dat geval krijgt de werknemer een quarantaineattest en kan het werk verderzetten indien hij kan telewerken. Is dit niet mogelijk, dan kan hij beroep doen op een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

Na de test

Is het testresultaat negatief, dan herneemt ook de werknemer in een niet-telewerkbare functie het werk.

In geval van een positieve test, zal een arts bepalen of de werknemer een quarantaine-attest dan wel een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid krijgt. Gaat het om quarantaine, kan een werknemer die kan telewerken het werk verderzetten. Is dit niet mogelijk, dan kan hij beroep doen op een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.