Overslaan en naar de inhoud gaan

Bevoegde Ministeries schenken meer duidelijkheid over de groep “grensarbeiders”

Grensarbeiders

Depuis l'introduction de règles plus sévères concernant les voyages professionnels depuis et vers les zones rouges, les différents sites d'informations et call-centers sur le COVID communiquaient de manière antinomique concernant le groupe des "frontaliers". Nous avons donc insisté auprès des Ministères concernés pour qu'ils adoptent un point de vue clair et unanime. C'est le cas désormais. Nous vous avons résumé les éléments les plus importants ci-dessous.

Eerst en vooral herhalen we nog eens de ruime “coronadefinitie” van het begrip grensarbeider: “een werknemer die arbeid in loondienst verricht in een EU-lidstaat maar in een andere lidstaat zijn woonplaats heeft, waarnaar hij in de regel dagelijks of minstens 1x/week terugkeert”. Cruciaal is dat er -ook bij grensarbeiders- wel degelijk rekening gehouden wordt met de fameuze grens van maximaal 48 uur op buitenlands of Belgisch grondgebied te hebben verbleven.

  • Een grensarbeider die >48 u op het andere grondgebied vertoeft, moet zowel een Verklaring op eer als een PLF (mét vermelding van de 10-cijferige Business Travel Abroad-code!) invullen en op zak hebben. Om te kunnen bewijzen dat het wel degelijk om een professionele verplaatsing gaat. Wat betekent dat zijn werkgever dus eerst een BTA moet aanvragen, want dat was één van de punten waarover verwarring bestond.
  • Een grensarbeider die maximaal 48 uur in het ander land verblijft, heeft voldoende aan een “Verklaring op eer”.

We ontvingen ook de bevestiging dat de volledige groep grensarbeiders die dagelijks of wekelijks de structurele pendel maken tussen hun woonplaats en hun buitenlandse plaats van tewerkstelling, vrijgesteld is van de verplichte dubbele test en quarantaine. Tenzij ze uiteraard COVID-19-symptomen zouden vertonen. In dat geval moeten ze bovendien zo snel mogelijk een arts raadplegen.